Sådan opretter du en forening

Forside » Forening » Opret forening

Ønsker du at oprette en Coding Pirates-forening i din by eller kommune? Så har vi lavet en kort guide til, hvad du skal have med i dine overvejelser, samt hvad det kræves.

» Skal jeg oprette en forening eller en afdeling?

Når man henvender sig for at starte en forening, undersøger Coding Pirates Denmark først og fremmest, om der i forvejen er en lokalforening i området, eller om der er andre henvendelser om opstart af nye foreninger i området. Hvis der er det, skal arbejdet med at danne en ny afdeling koordineres med denne lokalforening.

Der kan som udgangspunkt godt skabes flere lokalforeninger i samme område, men det skal vurderes, om det er mere hensigtsmæssigt, at der skabes én ekstra afdeling i den eksisterende lokalforening. 

Herefter følger en procedure for at sikre bedst mulig oprettelse og tilrettelæggelse af den nye forening.

5 trin: Sådan opretter du en forening

1. Tag kontakt og bliv klædt på

For at blive klædt på til at starte en forening i Coding Pirates bliver hver enkelt henvendelse fulgt fra første henvendelse til opstart. Der foretages bl.a. en vurdering af initiativtagernes engagement og evne til at kunne etablere en bæredygtig lokalforening.

Her inddrages initiativtagerens idéer, lokalområde, særlige forhold,  foreningserfaring og ideudveksling m.m.

Det er ikke nok med en mailkorrespondance, da Coding Pirates Denmark gerne vil understøtte, at lokalforeningerne indgår med aktiv deltagelse i vores netværk, og derfor etableres dette gennem personlig kontakt fra Coding Pirates Denmarks side. 

Der skal som minimum være én til to lokale ildsjæle, der vil være villige til at tage tøjlerne. Vedkommende skal helst enten have etableret en lille gruppe omkring sig, have et samarbejde med nogle institutioner eller have fundet lokaler. Erfaringen viser, at der som minimum skal sidde tre i bestyrelsen og være fem frivillige i foreningen. Det er et nødvendigt setup til at komme videre.

Coding Pirates Denmark kan kun sparre og understøtte, men ikke bære det lokalt, ligesom hovedforeningen ikke kan stå for lokal rekruttering, men alene bidrager med kampagnemateriale og informationer. Engagementet til at drive foreningen skal således eksistere hos lokale kræfter.

2. Afholdelse af et informationsmøde

Herefter er det en god idé at afholde et internt informationsmøde med så mange fra initiativgruppen som muligt. På mødet gennemgår en repræsentant fra Coding Pirates Denmark følgende:

 1. Coding Pirates’ historie samt vision og vilkår
 2. Forklaring af foreningsstrukturer og DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) samt rollefordeling mellem Coding Pirates Denmark og lokalforeningen
 3. Gennemgang af foreningsdannelse og vedtægter
 4. Gennemgang af foreningsplatforme og kommunikationskanaler
 5. Gennemgang af klubaktiviteter og klubaftener f.eks. indhold og setup
 6. Beskrivelse af frivillige: Normering, arbejdsbyrde, netværk på tværs af landet osv. 

Efter disse punkter skal der være god tid til at kunne stille spørgsmål, indgå i lokale overvejelser, og ofte bliver der også en del snak om pædagogik og samarbejde med forældrene. Coding Pirates Denmarks deltagelse er for at danne grobund for en god start og for at besvare spørgsmål.

3. Stiftelse af foreningen

Når lokalforeningen er klar til at blive stiftet, hjælper Coding Pirates Denmark med at gennemgå vedtægter og procedurer for stiftelse af foreningen. Repræsentanten kan evt. deltage i et åbent infomøde og stiftende generalforsamling som oplægsholder om Coding Pirates og som dirigent til generalforsamlingen. 

Når foreningen er stiftet, skal den nystiftede forening hurtigst muligt fremsende:

 1. Gældende vedtægter (underskrevet af alle i bestyrelsen)» Hent standardvedtægterne som word-dokument
 2. Referat fra stiftende generalforsamling (husk underskrifter fra alle i bestyrelsen inkl. dirigent og ordstyrer)
 3. Kontaktoplysninger på formand, kasserer og afdelingskaptajn
4. Godkendelse af foreningen

Coding Pirates Denmark skal formelt godkende den stiftede forening. Dette sker formelt på hovedbestyrelsesmøderne, som afholdes den første torsdag i måneden.

Når Coding Pirates Denmark vurderer, at foreningen har et bæredygtigt fundament, bliver foreningen godkendt og får tildelt en mailadresse, en foreningsside på hjemmesiden, admin-adgang til medlemssiden osv.

5. Generalforsamling

Når foreningen er godkendt, er det tid til at indkalde til stiftende generalforsamling.

Hurtigst muligt efter generalforsamlingen indsendes følgende dokumenter til Coding Pirates Denmark:

 1. Gældende vedtægter (underskrevet af alle i bestyrelsen)
 2. Referat fra generalforsamlingen (underskrevet af alle i bestyrelsen inkl. referent og ordstyrer)
 3. Kontaktoplysninger på formand, kasserer og afdelingskaptajn

Alle dokumenter indsendes til Sekretariatet til [email protected].

Kontakt os

Mail:  [email protected]
Telefon:  27 83 65 25

Kontakt os på Slack

Det er også muligt at kontakte Sekretariatet på Slack:

Er du ikke frivillig endnu?

Hvis du endnu ikke er frivillig i Coding Pirates, så kan du læse mere om Coding Pirates som organisation her, og om at være frivillig her, hvor du også kan skrive dig op til at blive frivillig.

Hjælp os med at blive bedre

Hvis du har tilføjelser, rettelser eller input til Frivilligportalen, så send dem gerne til [email protected]

Coding Pirates Denmark
Kochsgade 31D, 2.
5000 Odense C
[email protected]

CVR: 35552316

Privatlivspolitik