Placering/lokation

Forside » Forening » Før oprettelse » Placering/lokation

Lokaler

Som frivillig forening er det en fordel, at I finder lokaler, hvor I ikke skal betale husleje, og hvor der er ansat personale, der tager sig af nøgler, rengøring og alt det andet praktiske. Ellers ender jeres frivillige med at være mere viceværter, rengøringspersonale og bygningsadministratorer end at være frivillige. I Coding Pirates har vi god erfaring med at indgå samarbejde med institutioner, så disse dele kan minimeres så meget som muligt, og så man kan fokusere på foreningsarbejdet. En god samarbejdspartner kan også hjælpe med at finde frivillige, printe, kaffe/saftevand og nogen gange endda også økonomi og udstyr.

Overvejelser: Transportafstande

Vores organisationsundersøgelse fra 2019 viste, at vores børn og unge (og deres forældre) fandt det brugbart, at lokationen ligger tæt på offentlig transport samt steder som børn og unge i forvejen har kendskab til f.eks. biblioteker, skoler m.m. Det er ikke ensbetydende med, at det er et krav, eller at det ikke fungerer på andre lokationer, men blot et fingerpeg om, at børn og unge gerne skal kunne finde til klubaften og hjem på egen hånd, uden det kræver særlige forudsætninger, og at det derfor er en overvejelse vedrørende lokationen, at disse muligheder er til stede.

Overvejelser: Tryghed

Det vejer tungt ved enhver aktivitet for børn og unge, at man kan skabe trygge rammer. Og her er lokalerne, som man holder klubaften i, meget vigtige. Det er derfor en god idé at overveje, om man får mest muligt ud af lokalerne. Kan der lukkes døre ind til aktiviteterne? Er der andre aktiviteter samtidig, og hvilken indvirkning har de på klubaftenen, og hvordan oplever børn og unge det?

Sidst – men ikke mindst – er der også et hensyn ift. børneattester. Hvis man eksempelvis har tilhørssted til et makerspace, hvor andre voksne og unge har adgang under klubaftenen, er der så så stor kontaktmulighed, at der skal indhentes børneattester? Det vil nok være et klart nej i de fleste tilfælde, men derfor er det stadig overvejelser, man skal gøre sig ved valget af lokaler.

Fysiske behov: Aktiviteter, antal personer og tilgængelighed

Når man låner eller lejer lokaler, så deler man ofte lokalerne med andre. De fleste afdelinger har kun behov for at bruge lokalerne 2 timer hver uge. Men aktiviteterne kan fysisk fylde meget, og hvis man skal tilrettelægge klubaftenerne efter andres aktiviteter, skal man ofte afsætte ekstra tid til oprydningen. Det optimale er altså, hvis man kan få adgang til lokaler, som kan indtages på dagen uden at skulle tage al for megen hensyn til andres aktiviteter.

Opmagasinering af jeres materialer

Det kan være meget uhandy, hvis man skal transportere sine materialer frem og tilbage til hver klubaften. Så hvis der kan findes en lokation, hvor der er adgang til, at man kan opmagasinere ting bag lås, så er det at foretrække. Overvej også, om der er brug for, at større ting kan blive stående fra uge til uge?

Fast opmagasinering i et skab eller et depotrum kan lade sig gøre de fleste steder, mens der er enkelte steder, hvor materialet skal transporteres frem og tilbage fra gang til gang. Andre steder kan 3D-printeren køre i adskillige timer uden problemer, efter lokalet er forladt. Vær derfor opmærksom på, hvilke forhold I har til rådighed. Den frivillige, som skal transportere ting frem og tilbage, skal bruge ekstra tid hver gang på både transport og opsætning.

Åbningstider

Kl. 17.00-19.00, alle hverdage, weekender, hver anden weekend…

Mulighederne for hvilket tidspunkt, I vælger at afholde jeres klubaftener, er meget åbne. Langt størstedelen af vores afdelinger afholder deres klubaftener i hverdage startende fra sen eftermiddag. Husk at indlægge tid til, at I frivillige kan mødes inden og gøre klar, og tid efterfølgende til oprydning og evaluering af dagen.

Plads til de frivillige

Husk, at der også skal være plads til de frivillige. Dette overser vi ofte, da fokus er på børnene. At skabe rammerne for de frivillige er en del af det at være forening hos Coding Pirates, så man ikke kun møder børnene, men også andre frivillige med samme interesser. Det kan både være lokaler, som de frivillige kan benytte før og efter til socialt samvær, til at forberede og nørde et kommende forløb, eller bare til at man kan sidde i fred og snakke om andre ting. Alternativt kan man skiftes  til at gå til og fra et lokale, så man kan trække sig tilbage og finde løsninger, som måske ikke vil være kommet til en midt i en klubaften.

Vær opmærksom på, at den frivilliges udstyr, tasker og tøj skal kunne opbevares trygt og ikke blot smides i et hjørne.

Hjælp os med at blive bedre

Hvis du har tilføjelser, rettelser eller input til Frivilligportalen, så send dem gerne til [email protected]

Coding Pirates Denmark
Kochsgade 31D, 2.
5000 Odense C
[email protected]

CVR: 35552316

Privatlivspolitik