Hvad er det for noget?


Frivilligmøderne er et sted, hvor frivillig fra hele landet mødes og snakker med hinanden. Nogle gange er det om konkrete problemer i lokalforeningerne, man gerne vil have sparring på. Eller hjælp til forløb.

Andre gange er der frivillige der har oplæg med om et givent emne, eller en særlig måde man gør ting på. 

Fælles for alle aftenerne er at vi hygger os. Der er plads til sjov og grin og en uformel væren sammen i foreningen. 

Datoer


Vi har derfor organiseret møderne i februar på følgende datoer
(Vi bruger zoom! Husk at downloade og installere den inden)

Onsdag den 03. februar kl. 19.30 – 21

Tirsdag den 09. februar kl. 19.30 – 21

Mandag den 15. februar kl. 19.30 – 21

Torsdag den 25. februar kl. 19.30 – 21