MEDLEMSSYSTEMET – Ordbog

Herinde finder du anvendte termer omkring Coding Pirates og medlemssystemet.

Alfabetisk Ordbog

Admin:
En Admin er en der har adgang i medlemssystemet, til at oprette aktiviteter, invitere til aktiviteter og slette fra ventelisten bl.a.

Afdelingsleder:
En Afdelingsleder er en kaptajn.

Aktivitet:
En aktivitet kan være flere ting:

    1. Arrangement – fx DigiDays, Børne IT-Konferencen, Game Jam, Girls Day in Science
    2. Foreningsmedlemskab – for alle, der ønsker at være medlem af lokalforeningen og have stemmeret. Husk at børn der allerede går til sæson i afdelingen har stemmeret. Dette gælder ikke for arrangementer.
    3. Forløb – Sæsoner.
    4. Støttemedlemskab – hvis man ønsker at det skal være muligt at støtte lokalforeningen med penge. Dette gør ikke en til medlem med stemmeret.

Aldersgruppe:
En aldersgruppe er en minimums alder til en maximums alder man skal være for at deltage til aktiviteten.

Ansvarlige:
Den ansvarlige for aktiviteten er kaptajnen/afdelingslederen.

Arrangement:
Et arrangement er fx DigiDays, Børne IT-Konferencen, Game Jam, Girls Day in Science

Beskrivelse:
En beskrivelse er den tekst forældrene og frivillige ser, når de trykker på Læs mere knappen for aktiviteten.

Bruger:
En bruger er en forældre eller en almindelig frivillig uden Admin adgang

CSV:
En CSV fil er en fil der kan hentes ned, med alle deltagerne og dertil info, for en valgt aktivitet eller medlemskab. Filen vises som et Excel-ark.

Deltager:
En deltager er en, der har tilmeldt sig en aktivitet i medlemssystemet.

Foreningsmedlemskab:
Et Foreningsmedlemskab kan oprettes, så alle, der ønsker at være medlem af lokalforeningen og have stemmeret, kan tilmelde sig. Husk at børn der allerede går til sæson i afdelingen har stemmeret. Dette gælder ikke for arrangementer. Prisen for et foreningsmedlemskab er minimum 75 kr, grundet DUF regler, og kan derfor ikke sættes til under 75 kr.

Forløb:
Et forløb er en sæson. Denne aktivitet giver børnene stemmeret til Generalforsamlingen i Afdelingen og i Hovedforeningen.

Kaptajn:
En kaptajn er den, der bestyrer afdelingen(Afdelingslederen). Oftest er det den, der har Admin adgangen til medlemssystemet i afdelingen. Der er max 2 pr. afdeling, der har Admin adgang til medlemssystemet.

Klubaften:
En Klubaften er en ugentlig dag, hvor børn kommer og lærer at være IT-kreative. En sæson består af ugentlige klubaftener.

Lokalforening:
En lokalforening er en forening, som består af en bestyrelse, der herunder har oprettet en eller flere afdelinger, der afholder sæsoner med klubaftener.

Medlem:
Et medlem er enten et barn der går til en sæson i en afdeling, eller en person der har betalt foreningsmedlemskab til en lokalforening.

Pris:
Pris for en sæson er typisk 500 kr. Heraf tages 100 kr fra til hovedforeningen Coding Pirates Denmark for medlemskab af lokalforeningen, grundet vedtægterne i Coding Pirates Denmark. Prisen for en sæson kan derfor ikke sættes til under 100 kr.
Prisen for et foreningsmedlemskab er minimum 75 kr, grundet DUF regler, og kan derfor ikke sættes til under 75 kr.

Støttemedlemskab:
Et Støttemedlemskab kan oprettes, hvis man ønsker at det skal være muligt at støtte lokalforeningen med penge. Dette gør ikke en til medlem med stemmeret.

Sæson:
En sæson består af ugentlige klubaftener. En sæson afholdes 2 gange om året. Typisk er forårssæsonerne fra februar/marts til maj/juni, og efterårssæsonerne fra august/september til december. Prisen for en sæson, grundet vedtægterne i Coding Pirates Denmark, kan ikke sættes til under 100 kr.

Tidligere deltagere:
Tidligere deltagere er dem, der allerede har deltaget ved andre aktiviteter. Fx. forrige sæson.

Tilmeldings instruktioner:
Er tekst der kommer til at stå på betalingsformularen på tilmeldingssiden. Den skal bruges til at stille spørgsmål, som den, der tilmelder sig, kan besvare ved tilmelding under
note til afholder feltet.

Venteliste:
En venteliste er der hvor forældrene kan skrive deres børn op til afdelingerne, så man kan sende invitationer afsted til dem, når det er deres tur.