Sådan bruger du siden

I det følgende er der en række gode råd og overvejelser, I kan bruge. Det er ikke meningen I skal kunne det hele eller gøre alle ting her. Men se det som inspiration og ideer til at afholde en online klubaften. 

Og husk – den klubaften der rent faktisk blev til noget, er uendeligt meget bedre end den klubaften, der druknede i overvejelser. 

Skal vi gå online?

Mange foreninger sidder med overvejelser om at gå online.

Der er både fordele og ulemper ved at afholde online klubaftener.

Vi har samlet 3 hovedråd I kan overveje inden I går online, og en række erfaringer fra andre CP foreninger.

Her er også en liste over 4 erfaringer med hvor klubaftener online adskiller sig fra fysiske klubaftener.

Sidst men ikke mindst har vi også en række overvejelser, tips og tricks som kan inspirere til indhold, platforme, kommunikation og meget andet.

Læs mere om EXPLORE ONLINE, hvor de frivillige mødtes og udvekslende erfaringerne som ligger til grund for denne side.

 

"Feel free to fuck up"

Det behøver ikke at være perfekt eller være færdigt. At gå online er ikke det samme som at lave en youtubevideo. Det er live og ting går ikke som planlagt. Og det er godt.

Skab trygge rammer - skab engagement

Tag værtskab ved at sætte rammer og guide deltagerne til brug og adfærd på kamera. Må man have mikrofonen tændt hele tiden? Hvornår må den tændes?

Overkommuniker med krop, mimik, gestik. Dit engagement smitter til piraterne, så invester i det sociale og gå forrest. Send energi afsted!

Skab ejerskab. Aktivere alle. Hils på alle når de ankommer og når aftenen slutter.

 

Hack det - gør det til jeres!

Ligesom klubaftener er der ikke to ens måder at gribe det at gå online an. Hack det I finder her på siden og gør det til jeres eget.

Læs om andre Frivilliges erfaringer…

…Til de større børn kan man give hjemmeopgaver, så møderne bliver konkrete på problemløsning.

Brug gerne slides til at bryde monotonien i undervisningen.

Få tydelig kommunikeret med forældrene, så de kan bakke op hjemmefra.

Læs mere om Mikhails arbejde som frivillig her.

Mikhail

Frivillig, CP ITU

…Sørg for noget som børnene kan følge selv.

Det kræver at man sætter sig ind i platformens muligheder og at man er velforberedt.

Følg klubaftenens struktur og husk at holde pause og hyg jer med det.

Læs om klubbens erfaringer her.

Kim

Frivillig, CP Struer

…Tag tekniske problemer i et breakoutroom.

Vær flere frivillige online, det giver en frihed til at se og hjælpe den enkelte.

Klubaften online og analog klubaften er ikke 1:1.

 

Jørgen

Frivillig, Vejle

…Hav en wingman som kan hjælpe med chatten og tekniske udfordringer. 

Hav det sjovt med de fejl der opstår. Det kan ikke undgås og skal ikke være en negativ ting.

Se CP Billunds livestreams på Youtube her.

Daniel

Frivillig, CP Billund

Her er det noget andet

Vi har identificeret 4 punkter, som man skal være opmærksom på når  man går fra fysisk klubaften til online i Coding Pirates.

Ikke 1:1

Modsat det fysiske møde, så er vi begrænset i at aflæse de små nuancer, undertoner og følelsesmæssige signaler som vi ellers opfanger ubevidst og ubesværet. Det er derfor ikke så underligt hvis det, som burde være 1:1, føles mere uhåndgribeligt end først antaget.
Det kræver en anden forberedelse, da den koncentration som er påkrævet er en helt anden end ved de fysiske møder. 

Få alle med

For deltagere kan der ligge en ubevidst frygt for at føle sig udenfor.
Skærmen isolerer og gør det svært at tolke på andres reaktioner og hvad der sker udenfor skærmen.

Det er vigtigt at alle føler sig set og aktiveret i løbet af aftenen.

Engagement

Og så skal man ikke glemme at man sidder derhjemme. Det er let at åbne et andet program på computeren, som tager fokus.

Kontorpladsen kan være upraktisk og eksponeret for resten af husstanden. Der er masser af ting til at tage opmærksomheden.

Det er netop ikke ligesom en fysisk klubaften, hvor rummet er indrettet til det og man kun skal koncentrere sig om Coding Pirates.

Talking heads

Klubaftener bliver hurtigt til tavleundervisning. Hvor talking heads – stillestående hoveder – på skærmen er det eneste man ser imens man lytter.  Kun afbrudt af et enkelt længerevarende slideshow eller video.

Måske lykkes det at gennemføre. Men man kan være i tvivl om det har været en succes.

 

Overvejelser, Tips og tricks

Hvilken platform skal vi bruge?
Her er en kort liste med gængse platforme og deres fordele og ulemper.

ZOOM

 • Har breakout rooms
 • Let opsætning
 • Kræver download af app

 Discord

 • Har også muligheden for breakout rooms
 • Lidt mere kompleks opsætning
 • Kræver download af program
 • Børnene er der formodentligt allerede

Google Meet

 • Har I allerede adgang til igennem jeres @codingpirates.dk email. 
 • Har ikke adgang til break-out rooms
 • Nem opsætning, kræver ikke installation
 • Kræver dog en Google konto

 

YOUTUBE:

Livestream

 • Mere koncentreret forløb. Istedet for 1½ time så kan man nøjes med 45 minutter.
 • Let tilgængeligt, kræver ikke oprettelse for at se. I kan oprette jer igennem jeres @codingpirates.dk emailkonto. 
 • Forældrene kender platformen.
 • Piraterne kan gå tilbage når som helst og gense streamen.
 • Har flere overlays.
 • Kan dele streamen med andre ved simpelt link.
 • Mulighed for chat under Live-streaming.
 •  Kræver mindre forberedelse, da interaktionen med piraterne er begrænset.
 • Kun chatfunktion.
 • Har ikke samme niveau af interaktivitet

 

 

 

 

Kodeord “kommunikation”

Afstem forventninger med børn, forældre og frivillige. Alle vil gerne bidrage til en god oplevelse.

Pirater

Send en mail ud med teknisk information og links, og forklar strukturen og rammerne  for aftenen.
Hvordan logger man på? Hvad skal downloades? Skal man bruge headset? Hvornår skal man senest logge på? Hvad kan man forvente i forhold til en normal aften?

Se evt. erfaringerne fra andre foreninger.

Frivillige

Få overblik over hvem der er deltagere. Prøv teknik, platform og struktur af sammen inden første klubaften, så alle ved hvad deres funktion er og at I taler sammen.

Fordel roller til de frivillige. Hvilket format passer jer? Er der nogen som er problemknuser/hjælpere, mens nogen guider i forløbet?  Har hver frivillig for eksempel sin egen lille gruppe på maks 5 i breakoutroom?

 

Ressourcer

Send goodiebags med relevant teknologi med piraterne hjem, så de kan arbejde derhjemme fra, hvis det er påkrævet til workshoppen.

Tid

Planlæg at logge på 10-15 minutter før tid, så de pirater der har brug for det, kan logge på og tjekke forbindelse mm. inden klubaftenen starter.

Generelt skal der være mere tid til at gentage ting, pludselig udfald og til individuel tænke- og handle tid. Ofte tænker man at tingene ikke må stå stille for det skaber manglende engagement.

Giv ikke informationer hvis du har bedt piraterne arbejde selvstændigt. Afsæt tiden efterfølgende.

Afsæt ekstra tid  til at fejlsøge programmer og teknologi. Sæt evt. en frivillig i et breakoutroom til at afhjælpe problemer.

 Se piraterne

Sørg for at give en oplevelse af fællesskab.
Hils på hver enkelte og brug eventuelt icebreakers til at aktivere alle indenfor de første 10 minutter.
Afslut fælles og brug en øvelse eller jeres egen klubhilsen.

Giv plads til social aktivitet og til at der er andet end ren stillesiddende undervisning i 1½ time. Gør det til en god vane at lave fysiske bevægelser fra tid til anden. 

 

 

Skab engagement

Bryd monotonien. Et slideshow på 30 minutter kan sagtens deles op i mindre bider og gøres interaktiv med kommentarer eller en uddybelse, hvor du kan få øjenkontakt med piraterne via kameraet.

Ikke alt behøver at være digitalt. Lav analoge skilte så der kan varieres imellem analoge skilte og digitale slides.

Spørg direkte og konkret. Åbne spørgsmål kan skabe utryghed, og skabe manglende engagement.

Skift imellem dig og deltagerne  regelmæssigt. At lytte er passivt, uanset hvor meget man gerne vil.

Struktur

Genkendelighed er vigtigt og skaber tryghed. Har I særlige ritualer fra de fysiske klubaftener, så forsøg endelig at bringe dem med over i en tilpasset form. Som eksempel; kør med at der er saftevand og kiks halvvejs, efter aftale med forældrene.

Hold også gerne samme tidsramme som den fysiske klubaften. Og især er pausen vigtig. Det er her vi for alvor er sociale. Uanset medie og platform.

Pauser

Det kan være svært at vide hvornår man må gå til og fra. Skal man slukke kameraet når man går væk fra computeren? Må man spise imens man er på skærmen?
Aftal det tydeligt, så der ikke er usikkerhed.
Lav evt. aktiviteter som kahoot, og giv ro til at man kan lave andet.

 

Det sociale

Sørg for at de kan vise deres ting frem til hinanden. Spørg ind til hvordan piraterne har det. Hvordan har marsvinet, katten, undulaten det? Hvordan går det med fodbold?
Man kan blive så fokuseret på det teknologiske, at man glemmer at det sociale også fylder utroligt meget i sådan en klubaften. 

Breakoutrooms

Mange platforme giver mulighed for at tovholderen kan sende deltagerne ud i arbejdsrum.

Funktionen kan bruges både til gruppearbejde og til hjælp til individuelle pirater.

Optimalt er der maks 5 i hvert rum.

Jo færre, jo mere fokuseret.

Det giver arbejdsro, intimitet og det er lettere at socialisere med færre mennesker.

Galleryview

Der kan skiftes imellem speakerview og galleryview. Brug det aktivt til at skabe fokus.
Galleryview giver langt mere samhørighed, når man kan se de andre.

Er der er øvelse som kræver at alle kan se hinanden? Er der fokus på den der snakker lige nu, så brug speakerview.
Skærmen skifter efter den som har højest lydniveau. Man kan evt. pin screen, så fokus altid er på kaptajnen eller den frivillige.  

 

Check-in er små øvelser eller lege til at aktivere i løbet af klubaftenen. De fungerer både som icebreakers i starten, så alle får sagt noget og opnår en fælles tryghed.

“Shoot the rabbit”

Begge hænder skal være i skærmbilledet. Den ene hånd er kanin(knytnæve med to fingre i vejret) og den anden pistol. Rækkefølgen er herefter: Pistolen sigter på kaninen og skyder. Kaninen folder sig sammen. Hænderne skifter nu. Kanin bliver pistol. Pistol bliver kanin. Nu går øvelsen ud på at skifte imellem de to hænder. Hvem kan gøre det hurtigst?

På en skala fra et til ti

Vis med fingrene hvad du synes om emnet. Hvor god du selv er til emnet. Hvordan din dag har været. Det er let at gennemskue og alle er aktive. Fremdrag et par eksempler og hør hvad der ligger bag.

Hacks efterfølger

stræk, skær grimasser, gå rundt i lokalet. Følg skærmens ramme rundt i luften. Brug albuen, skulderen, foden osv. til det samme. Gå diagonalt af skærmbilledet.

Coding Pirates klubritual

som er særligt for jeres sæson og hold. Giv engagement og ejerskab.

 • Det kan være at man viser det man drikker i dag.
 • Siger en remse.
 • Tæl til ti i vilkårlig rækkefølge. Er der to der byder ind samtidig starter I forfra. Alle skal deltage.
 • Fortæl om ting i dit hjem. Alternativt “Fortæl en sørøverhistorie om en ting fra dit hjem.”
 • Spil onlinebanko: find noget der er blåt. Noget som er rundt. Noget som kan sige lyde. Noget du har to af. Noget der er gået i stykker og limet. Find selv på flere. Aftal at den første der har 5 rigtige vinder. Alle ting skal vises hurtigst muligt på skærmen. Den der først bliver registreret af dommeren vinder.

Chatfunktionen kan være forstyrrende og bør kun benyttes efter aftale.

Korte beskeder

Er nogen nødt til at afbryde sin deltagelse, så kan man aftale at det skrives i chatten (toiletpauser og den slags).
Relevante links kan postes i chatten til brug for alle. (Gør det efter aftale.)

Aktivitet

Brug chatten til at piraterne kan komme med svar på fællesspørgsmål eller afstemninger eller til at stille spørgsmål efter aftale. Så undgår man at skulle igennem alle, og ingen bliver sat i spotlyset uden at allerede have skrevet noget.

Opsamling

Vigtige pointer kan skrives i chatten, så alle uanset engagement kan følge med.

Support

Brug chatten til teknisk hjælp. Hav en wingman til at sidde og styre chatten efter aftale. Så kan der koncentreres om hovedforløbet uden afbrydelser.