Generalforsamlinger har ikke altid ry for at være underholdende. 

Sådan arrangerer du en generalforsamling med børn og unge.

Generalforsamlinger er generelt ikke særligt børnevenlige. Det er bundet op af nogle tunge poster som regnskabsgennemgang, lange, detaljerede årsberetninger, meget lange valgprocesser og generelt er der i selve generalforsamlingen ikke meget tiltrækningskraft for børn. Eller voksne. 

Men ikke destro mindre er generalforsamlingen også foreningslivet og demokratiets festdag. Her er alle lige og alle har både tale og stemmeret. Så hvordan gør man dagen mere interessant?
Se her hvordan du generelt indkalder til generalforsamling og afholder det.

Gør det godt for alle!
For det første er det godt at tænke “børnevenligt”. Også for de voksnes skyld. Selvom vi er nogle som nyder det administrative drama, som udspiller sig under den støvede overflade, så kan alle også værdsætte at der sættes skub i tingene.  

Få formalia af vejen
Hav styr på hvad der skal gøres hvornår. Hvordan tjekker man op på hvem der er stemmeberettiget? Hvis I kun er 5, så er det ligetil, hvis der er mange I ikke kender, så gør det tydeligt hvordan man viser det og til hvem. Både for børn og voksne. Ingen gider forsinke et møde, blot fordi man ikke vidste hvad alle andre vidste. Få det af vejen så snart som muligt.  

IKEA-vejledningen.
Guide godt igennem fra starten af hvad programmet er, så alle ved hvad de skal gøre. Det er et år siden sidst og selv de mest hardcore kan ikke huske nøjagtigt hvad der skal ske. 
Og ikke noget med at dumb-it-down for børnene. De vil gerne være rigtigt med og ikke en tivoli-version. Gør det i stedet tydeligere.  Hvornår er der tissepause? Hvor strengt og hvor løst holder man på formerne?

Kort ned og øv.
Gennemgang af formandsberetning og økonomi kan gøres overordnet, men det er en generel god øvelse, uanset om der er børn som deltagere eller ej, at gøre de to elementer så vedkommende som muligt, uden at trække det i langdrag. Kan man ligefrem få både kasserer og forperson til at lave en generalprøve med det ene formål at kvikke op og skære ned i materialet, så er man kommet langt.

Giv plads!
Den tid der er sparet på detaljeret regnskabsgennemgang kan bruges til at man kan stille spørgsmål/kommenterer bagefter- ikke kun til afrapporteringen, men også simple begreber: Hvad er bankgebyr? Måske er der faktisk nogle af tingene som vi voksne tager for givet, som pludselig giver mere mening for alle.

Demokratiet i hverdagen.
Det er også vigtigt at alle får oplevelsen af at deres deltagelse er vigtig. Igen er det noget man kan gøre ved GF generelt. Bliver det rent administration, så er det også uvedkommende for de fleste. Sæt evt. et ekstra punkt eller to på dagsordenen, så alle kan have reel indflydelse på deres egne klubaftener eller foreningslivet: Skal der være virksomhedsbesøg? Skal I bruge flere penge på nyt udstyr? Lav nogle af afstemningerne som en kahoot. Det er mere overskueligt for alle og de VED at de bliver set og tæller med. Håndsoprækning er fint, men det kan også være skræmmende at sidde blandt voksne som snakker om noget man ikke aner hvad er, og så skulle række en hånd i vejret.

Officiel spørgerunde
Et publikum skal varmes op. Og en tydeliggørelse af spørgetid, inviterer også til mere dialog.
Man behøver ikke at hive et svar ud af dem, men gør det klart for dem at det er interessant at høre deres mening. 
Og så afsæt tid til at de kan spørge ind til hvert punkt. Ikke lange forklaringer, men bare: Hvad er en kasserer? Hvornår skal vi med til Gamejam igen?

Seriøse emner
Er der store seriøse diskussioner, så KAN man jo tage dem på møder forlods. Altså at man kan diskutere frit om emnerne inden, hvor der er bedre tid og børn og unge kan blive sat ind i tingene på en bedre måde – uden tidspres. Og så er der på ryddet nogle af de store ting ad vejen. Men er der eksempelvis kampvalg eller andet, så tag det med. Og gør opmærksom på at uanset emne, så er der en klubaften efter mødet, hvor alle skal kunne arbejde sammen og være lige gode venner. Ingen gider at være vidne til en debat, der bliver til en diskussion, som bliver til et skænderi. Uanset om man er barn eller voksen.

Tidsramme
40 minutter til en time er fint, hvis det er tale om en formsag. Og så kommer det an på aldersgruppen. Børn kan blive vældig optaget af at diskutere, så vær forberedte på at det trækker ud. Og hav evt. et maks. antal spørgsmål eller tidsbegrænsning. Og så skal alle jo bare gå derfra med en god oplevelse og fornemmelsen at at have været en del af noget større. Også selv om det har varet halvanden time.

Uanset hvad, så husk:
At fejre hvor godt I har det som forening og lav gerne pause-event, prisuddelinger og andet som OGSÅ viser hvad for mennesker I har samlet omkring jer. Er der pseudo-valg, hvor der ikke er modstandere, så opfordre til at der bliver givet en kamptale alligevel. Gode møder er lig med god forplejning, godt selskab og gode pauser.

Tak for god ro og orden.